Reference angle-right HIDROELEKTRANA PIVA - PODZEMNA KOMANDNA ZGRADA

HIDROELEKTRANA PIVA - PODZEMNA KOMANDNA ZGRADA

Mratinje, Plužine

2018.god.

  • check-icon

    Sistemi ventilacije

  • check-icon

    Sistemi klimatizacije

✔️ Sistem centralne ventilacije – dopreme svježeg vazduha putem klima komore
✔️ Sistem centralne klimatizacije komandne zgrade putem klimatizacione komore i VRV inverteskih mašina povezanih sa DX izmjenjivačem u komori proizvođača SAMSUNG
✔️ Kanalski ventilacioni razvod i regulaciono-distributivni elementi

Brendovi koje smo implementirali