Šta projektujemo?


Izrađujemo projektno-tehničku dokumentaciju za sve vrste objekata (privatne vile, hotele, tržne centre, škole, bolnice, ugostiteljske objekte, državne ustanove, sportske objekte, industrijske objekte i dr.):

  • Instalacije klimatizacije, grijanja i hlađenja
  • Instalacije ventilacije i odimljavanja
  • Priprema sanitarne tople vode i solarni sistemi
  • Stabilni protivpožarni sistemi
  • Instalacije TNG-a

Izrađujemo sljedeće vrste projekata:

  • Generalni projekat ili idejno rješenje,
  • Idejni projekat,
  • Glavni projekat,
  • Izvođački projekat
  • Projekat izvedenog objekta.

Projektno-tehnička dokumentacija se izrađuje u skladu s sa pozitivnom zakonskom regulativom Crne Gore, važećim pravilnicima i standardima kao i usaglašenom projektnom zadatku.

media-cover
about-icon

Individualni pristup

Pri projektovanju sistema termotehnike, naš projektni biro posebnu pažnju poklanja energetskoj efikasnosti, pouzdanosti i kvalitetu projektovane opreme, servisnoj podršci za istu na lokalnom tržištu kao i optimalnom odnosu cijene i kvaliteta projektovane opreme. Od ključne važnosti je individualni pristup svakom klijentu kako bi se došlo do rješenja koje će biti „skrojeno po mjeri“.

about-icon

Optimizacija projektovanih rješenja (value engineering)

Usko sarađujući sa predstavnicima Investitora, sagledavajući potrebe samog projekta i definisanjem ključnih zahtjeva, naš projektni biro može ponuditi optimizaciju projektnog rješenja kroz „Value engineering“ model. Na taj način se omogućava minimiziranje potrebnog nivoa investicije uz zadržavanje istog ili postizanje boljeg nivoa funkcionalnosti, pouzdanosti, energetske efikasnosti i kvaliteta projektovanog sistema.

about-icon

Naše licence

Kompanija i projektanti posjeduju licence projektanta izdate od strane nadležnog organa Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, kojim se potvrđuje ispunjenost uslova za izradu projekata mašinskih potrojenja, uređaja i instalacija.