Ening je autorizovani serviser sledećih brendova:

Takođe, naši servisni timovi vrše redovne, periodične i vanredne preglede, servisiranje i održavanje sledećih uređaja i instalacija


 • Sistema za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju sa podešavanjima parametara rada, funkcionalnim probama i puštanjem u rad,
 • Solarnih sistema i instalacija za pripremu tople sanitarne vode,
 • Instalacija i postrojenja za tečni naftni gas (TNG),
 • Pumpnih i kompresorskih stanica,
 • Uređaja za automatiku i automatsko upravljanje sistema grijanja, ventilacije i klimatizacije,
 • Sprinkler pumpnih stanica sa funkcionalnim probama i ispitivanjima pumpnih stanica,
 • Elektro instalacija i opreme u sklopu kotlovskih postrojenja,
 • Pokretnih i stabilnih posuda pod pritiskom,
 • Boca za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove,
 • Gorionika na tečno gorivo ili gas,
 • Kompletnih parnih i toplovodnih kotlarnica i pratećih uređaja i instalacija,
 • Ventila sigurnosti,
 • Uređaja za redukciju i regulaciju pritiska tečnih i gasovitih fluida.
media-cover
media-cover

Ugovor o redovnom i preventivnom održavanju

Zaključenjem ugovora o redovnom održavanju ugrađene opreme i sistema, bićete sigurni da će Vaš sistem funkcionisati besprekorno 365 dana u godini a ujedno ćete značajno produžiti životni vijek opremi.Produženje garantnog roka

Za opremu pojedinih brendova koje zastupamo, u mogućnosti smo ponuditi i produženi garantni rok za klijente koji sa nama zaključe ugovor o redovnom održavanju za opremu čiji smo zastupnici za Crnu Goru. Javite nam se i saznajte više o ovoj mogućnosti.