Tehnička podrška

Naši inženjeri za tehničku podršku su stalna podrška i oslonac projektantima, instalaterima i klijentima. Obezbjeđujemo brzu i preciznu podršku u procesu odabira opreme kako bi došli do maksimalno funkcionalnog, pouzdanog, energetski efikasnog, kvalitetnog i cjenovno optimalnog rješenja.


Postprodajna podrška

Bilo da je riječ o nedoumicama u vezi ugradnje uređaja, njihovog puštanja u rad, podešavanja radnih parametara, ili smetnjama u radu uređaja, naš tim stoji na raspolaganju svojim partnerima i spreman je na sva pitanja odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Naši serviseri su završili sve potrebne obuke i imaju veliko iskustvo u servisiranju opreme čiji smo zastupnici za teritoriju Crne Gore. Posjedujemo sve potrebne uređaje i alate koji su neophodni za specijalističke poslove podešavanja, dijagnostike i servisiranja opreme. Rezervni djelovi su dostupni u garantnom i postgarantnom roku. Servisni timovi imaju kontinu-iranu tehničku podršku od strane servisnih inženjera iz Ening-a kao i podršku od strane brendova čiji smo zastupnici.

media-cover
media-cover

Obuke i treninzi

U saradnji sa našim partnerima čiji smo zastupnici, organizujemo obuke i treninge projektantima i instalaterima sa kojima sarađujemo. Obezbjeđujemo redovne teorijske i praktične obuke za projektovanje, instalaciju, puštanje u rad, servisiranje opreme i sl.

Optimizacija projektovanih rješenja (Value engineering)

Usko sarađujući sa predstavnicima Investitora, sagledavajući potrebe samog projekta i definisanjem ključnih zahtjeva, možemo ponuditi optimizaciju projektnog rješenja kroz „Value engineering“ model. Na taj način se omogućava minimiziranje potrebnog nivoa investicije uz zadržavanje istog ili postizanje boljeg nivoa funkcionalnosti, pouzdanosti, energetske efikasnosti i kvaliteta projektovanog sistema.