Reference angle-right HOTEL „MAESTRAL RESORT & CASINO“ 5*, PRŽNO

HOTEL „MAESTRAL RESORT & CASINO“ 5*, PRŽNO

Pržno, Budva

  • check-icon

    Sistemi ventilacije

  • check-icon

    Sistemi klimatizacije

  • check-icon

    Stabilni protivpožarni sistemi

✔️ VRV heat-recovery sistem za klimatizaciju soba i ostalih sadržaja hotela: kockarnica, SPA centar, konferencijska dvorana, lobiji, koridori, restorani, i dr.
✔️ Ventilacija komercijalnih prostorija upotrebom ventilacionih klima komora, koje u sprezi sa toplotnim pumpama omogucavaju regulaciju temperature i vlage u tretiranim prostorijama
✔️ Zagrijavanje sanitarne tople vode, kao i vode bazena upotrebom visokotemperaturnih vazdušnih toplotnih pumpi.
✔️ Protivpožarna zaštita objekta sa vodenim sprinkler sistemom VIKING i sprinkler protivpožarni busteri WILO
✔️ Sistem ventilacije kuhinje sa profesionalnim kuhinjskim napama ENPRO, elektrostatičkim filterima za prečišćavanje vazduha od masnoča i odstranjivača neprijatnih mirisa, u kompletu sa svim pratećim ventilacionim razvodima i regulaciono-distributivnim elementima

Brendovi koje smo implementirali