Naša rješenja angle-right Mali objekti angle-right Podno grijanje

Podno grijanje

Nezamjenljiv osjećaj udobnosti

Saznajte više o najkomfornijem i energetski najefikasnijem sistemu grijanja - podnom grijanju. U tandemu sa toplotnom pumpom, ovo rješenje savršeno zagrijava vaše domaćinstvo.

Najkomforniji vid grijanja

title-icon
Ujednačena temperatura prostora

Podno grijanje je sistem u kome grejno tijelo čini čitava površina poda, odnosno prostorija se zagrijeva od poda naviše.Na taj način topli vazduh cirkuliše čitavim prostorom.

title-icon
Digitalno upravljanje

Digitalni programabilni termostati omogućavaju različita podešavanja temperature prostorija u zavisnosti od njihove namjene. Podno grijanje se automatski smanjuje ili gasi kada se postigne zadata temperatura čime se značajno štedi energija.

title-icon
Energetski efikasno grijanje

Podno grijanje se svrstava u grupu niskotemperaturnih grijanja. Ono ne zahtijeva ni približno temperaturu vode kao radijatori, zato što podno grijanje ima daleko veću površinu sa koje se emituje toplotna energija.

title-icon
Prilagođava se potrebama

Izbor između toplovodnog i električnog podnog grijanja, omogućava da se ovaj vid grijanja može prilagoditi svim namjenama, bilo da želite grijanje cijelog objekta ili samo pojedinih prostorija.

Zašto podno grijanje?

Mogućnosti finansiranja

Pogledajte

Povezani sistemi

slider cover

Komfor zaposlenih na poslu, kako tokom ljetnih, tako i u zimskim mjesecima direktno utiče na produktivnost i rezultate kompanija. Utrošak električne energije je značajna stavka u budžetu svake ko...

slider cover
Sistemi klimatizacije

VRF (DVM)

Sistemi klimatizacije za velike objekte kao što su poslovne zgrade, tražni centri ili hoteli, gdje veličina prostora prevazilazi dostupne kapacitete manjih sistema.

slider cover

Njemački kvalitet solarnih kolektora, visoke efikasnosti i pouzdanosti.

Virtuelni showroom

Posjetite naš virtuelni izložbeni salon

section-icon

Blogovi