Reference angle-right VILA “REŽEVIĆI”, BUDVA

VILA “REŽEVIĆI”, BUDVA

Reževići, Budva

2011. god.

 • check-icon

  Sistemi grijanja

 • check-icon

  Sistemi ventilacije

 • check-icon

  Sistemi za pripremu sanitarne potrošne vode

 • check-icon

  Sistemi klimatizacije

✔️ VRV centralni sistem za klimatizaciju
✔️ Toplotna pumpa vazduh-voda za podno grijanje, zagrijavanje sanitarne vode i dogrijavanje vode otvorenog vazena
✔️ Ventilacija objekta putem centralne klima komore, kanalskog ventilacionog razvoda i pratećih regulaciono-disributivnih elemenata
✔️ Back-up sistem za grijanje sa kotlarnicom na lako lož ulje

Brendovi koje smo implementirali