Reference angle-right MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, PODGORICA

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, PODGORICA

Podgorica

✔️ SAMSUNG VRV sistem za klimatizaciju sa 225 unutrašnjih i 20 spoljašnjih jedinica, ukupnog toplotnog kapaciteta 900kW
✔️ Sistem za ventilaciju sa 4 klima komore ukupnog kapaciteta cca 30.000m3/h, kanalski ventilacioni razvod, 1200 linijskih slot difuzora za distribuciju vazduha u kancelarijama, rekuperatori toplote ENPRO
✔️VIESSMANN solarni sistem za pripremu sanitarne tople vode

  • check-icon

    Sistemi ventilacije

  • check-icon

    Sistemi klimatizacije

  • check-icon

    Solarni sistemi

Brendovi koje smo implementirali