Reference angle-right HOTEL „SWISSÔTEL RESORT" 4*, KOLAŠIN 1600

HOTEL „SWISSÔTEL RESORT" 4*, KOLAŠIN 1600

Skijalište Kolašin 1600

 • check-icon

  Sistemi grijanja

 • check-icon

  Sistemi ventilacije

 • check-icon

  Sistemi za pripremu sanitarne potrošne vode

 • check-icon

  Tečna goriva, tečni naftni gas (TNG) i instalacije tehničkih gasova

 • check-icon

  Sistemi za odimljavanje

 • check-icon

  Stabilni protivpožarni sistemi

✔️ Kotlarnice za grijanje objekata sa potpuno automatizovanim kotlovima proizvođača VIESSMANN i gorionicima WEISHAUPT, ukupnog toplotnog kapaciteta cca 1.8 MW, zajedno sa radijatorskim grijanjem, visokoefikasnim WILO cirkulacionim pumpama i regulacijom DANFOSS
✔️ Ventilacija kuhinja upotrebom profesionalnih kuhinjskih napa ENPRO
✔️ Ventilacija restorana, vešeraja i kuhinja upotrebom klima komora, kanalskog razvoda i distributivnih elemenata
✔️ Sistem podnog toplovodnog grijanja spoljašnjih površina Hotelskog kompleksa
✔️ Protivpožarna zaštita podzemnih garaža sa sprinkler sistemom proizvođača VIKING
✔️ Ventilacija i odimljavanje garaža kompleksa putem ventilatora proizvođača CASALS
✔️ Protivpožarna zaštita objekta sa sprinkler sistemom proizvođača VIKING
✔️ Instalacija tečnog naftnog gasa (TNG)

Brendovi koje smo implementirali